Magyar Kozmetikai és Háztartás-vegyipari Szövetség   I     Hungarian Cosmetic and Home Care Association
1118 Budapest, Gombócz Z. u. 14. I Tel: +36 1 398 0823  I Fax: +36 1 398 0823  I  e-mail: office@kozmos.hu  I  web: www.kozmos.hu 

 

 

Üdvözöljük a Magyar Kozmetikai és Háztartás-vegyipari Szövetség 
kémiai biztonsági adatlappal kapcsolatos információs honlapján!

 

Az Európai Parlament és a Tanács a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK (2006. december 18.) rendeletének 31. cikk (1) pontja szerint:

(1) Az anyag vagy készítmény szállítója az anyag vagy készítmény átvevőjét ellátja az II. melléklettel összhangban összeállított biztonsági adatlappal, amennyiben:

a)    egy anyag vagy készítmény megfelel azoknak a kritériumoknak, amelyek alapján a 67/548/EGK vagy az 1999/45/EK irányelvvel összhangban veszélyes anyagként vagy készítményként sorolandó be, vagy...

Szövetségünk mosó- és tisztítószereket gyártó és importáló tagcégei közvetlen kereskedelmi partnerei rendelkezésére bocsátják a forgalmazott termékek biztonsági adatlapjait. Sokszor azonban ezen adatlapok kereskedelmen belül történő továbbadása komoly technikai nehézségekbe ütközik, így a disztribúciós láncolat végén található kereskedelmi egységek esetleg nehezen jutnak hozzá a megfelelő, jogszabályban előírt dokumentumokhoz.

Ez a honlap azt a célt szolgálja, hogy a szükséges adatlapokhoz kényelmesen, akár a vásárlás után otthon, közvetlenül a cégek internetes oldaláról lehessen hozzáférni.

 

Kérem, kattintson azt a terméket gyártó vagy forgalmazó cég jelzésére, amelynek adatlapját le kívánja tölteni, majd kövesse a megjelenő honlap használati utasításait!

 

Néhány hasznos információ:

  • A biztonsági adatlapot csak a veszélyes besorolású termékek esetében kötelező beszerezni. A készítmény veszélyességi besorolását a gyártó vagy importáló cégek végzik, ez kizárólagosan az ő feladatuk és felelősségük! Egy termékről úgy tudjuk eldönteni, hogy veszélyes besorolású, hogy csomagolásán egy piktogram, ún. veszélyjelzés van feltüntetve, ami egy narancssárga színű négyzetben egy fekete szimbólum.

  • A cégek internetes honlapjairól letöltött biztonsági adatlapokat a forgalmazás helyén kinyomtatott formában, vagy az ott található számítógép merevlemezén elmentve kell tárolni azért, mert az ellenőrző hatóság az adatlapokat ott kéri.

maró

tűzveszélyes

kevésbé tűzveszélyes

ártalmas

irritatív

Amennyiben az alábbi szimbólumok nem találhatók meg a csomagoláson, akkor a termék nem veszélyes besorolású, tehát nem kötelező a biztonsági adatlap a forgalmazásához!

  • Néhány jellegzetesen veszélyes mosó- és tisztítószeren található jel: